Print this page
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
 
 
 
 

Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller udanning? Hvis du er usikker på dine yrkesmessige forutsetninger kan tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging hos oss være det riktige for deg.

Hva kan vi gjøre for deg?
• Prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet
• Lage et opplegg basert på dine egne ønsker, ressurser og
utviklingsbehov
• Gi deg bred og tett oppfølging
• Bidra til at du kan utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter
• Bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv
• Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.
• Gi deg tilpasset opplæring innen for eksempel personlig økonomi og jobbsøking
• Karriereveiledning

I en tidsbegrenset periode hos oss går du gjennom et individuelt tilpasset program. Dette vil være nyttig når du senere skal gjøre viktige valg i forhold til arbeidsliv og / eller videre utdanning. Det styrker muligheten til å lykkes med å realisere ditt ønske om å komme i jobb eller videre utdanning.

AKTIVITET – FELLESSKAP – SELVFØLELSE - GLEDE

Gjennom aktivitet og felleskap ønsker vi å bidra til at du får mer tro på deg selv og oppleve glede og mening.

Vi kan tilby deg arbeidspraksis innen disse områdene:
• Vaktmesteroppgaver
• Pakking og montering
• Kantinedrift


Synes du dette høres interessant ut?
Da kan du ta kontakt med din pedagogiske leder i den videregående skolen og be om at en plass hos oss blir vurdert. Etter at skolens representant har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og omvisning slik at vi kan avtale et opplegg som passer for deg. Omvisning kan for øvrig gjennomføres når som helst etter avtale med vår attføringskonsulent.
Get Adobe Reader

Read file
 Arbeidspraksis i skjermet bedrift (APS)