Print this page
Arbeidsforberedende trening (AFT)
 
 
 
 

Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller udanning? Hvis du er usikker på dine yrkesmessige forutsetninger kan tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging hos oss være det riktige for deg.

Hva kan vi gjøre for deg?
• Prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet
• Lage et opplegg basert på dine egne ønsker, ressurser og
utviklingsbehov
• Gi deg bred og tett oppfølging
• Bidra til at du kan utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter
• Bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv
• Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.
• Gi deg tilpasset opplæring innen for eksempel basisferdigheter, personlig økonomi og jobbsøking
• Karriereveiledning
. Arbeidspraksis i ordinær bedrift

I en tidsbegrenset periode hos oss går du gjennom et individuelt tilpasset program. Dette vil være nyttig når du senere skal gjøre viktige valg i forhold til arbeidsliv og / eller videre utdanning. Det styrker muligheten til å lykkes med å realisere ditt ønske om å komme i jobb eller videre utdanning.

AKTIVITET – FELLESSKAP – SELVFØLELSE - GLEDE

Gjennom aktivitet og felleskap ønsker vi å bidra til at du får mer tro på deg selv og oppleve glede og mening.

Vi kan tilby deg arbeidspraksis innen disse områdene:
• Vaktmesteroppgaver
• Kantinedrift
• Lager / logistikk
. Omsorgsarbeid


Synes du dette høres interessant ut?
Da kan du ta kontakt med din saksbehandler på ditt lokale NAV-kontor som er innsøkende instans. Du kan også ta kontakt med oss direkte å be om en uforpliktende omvisning i forkant av en ev. innsøking.