Rapportering av klageAktueltNavEquass
MELLOM   Om Spekter Pluss Kontakt Tiltak for arbeidssøker Arbeidsplassarenaer Produkter og tjenester Lenker
blank
blank
 
blank Tiltak for arbeidssøker
       
  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
       
  • Arbeidsforberedende trening (AFT)
       
  • Praksisplass for elever (PP)
       
  • Rapportering av klage
blank          

slogan
blank
blank  

 
 
 
 
 

Praksisplass for elever (PP)

Praksisplass for elever i videregående skole
med særskilte behov (PP)

Er du yrkeshemmet elev i den videregående skolen og ønsker å vite mer om dine muligheter for å komme i jobb? Er du usikker på hvordan du klarer å tilpasse deg på en arbeidsplass? Da har Spekter Pluss med stor sannsynlighet riktig arbeidspraksis og kunnskap til å hjelpe deg.

Hva kan vi gjøre for deg?
• Etablere en arbeidspraksis tilpasset dine behov og forutsetninger
• Kartlegge din arbeidsevne og sosial tilpasningsevne på arbeidsplassen
• Sørge for tett oppfølging fra skole, bedriftens pedagogiske personale og dyktige arbeidsledere
• Mulighet til å utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap
og nye ferdigheter
• Et trygt og inkluderende arbeidsliv

Spekter Pluss har inngått avtale med Hordaland Fylkeskommune om praksisplasser for elever i videregående skole med særskilt behov. Vår lange erfaring med slik kartlegging samkjøres med målsettingen i den individuelle læreplanen fra skolen, som er retningsgivende for arbeidet. Når perioden med praksisplass er avsluttet, blir det utarbeidet en sluttrapport som sendes til skolen.

I Spekter Pluss kan vi tilby deg arbeidsutplassering innen følgende områder:

• Vaktmestertjenester
• Småindustri
• Pakking og montering
• Kantinedrift

Synes du dette høres interessant ut?
Da kan du ta kontakt med din pedagogiske leder i den videregående skolen og be om at en plass hos oss blir vurdert. Etter at skolens representant har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og omvisning slik at vi kan avtale et opplegg som passer for deg. Omvisning kan for øvrig gjennomføres når som helst etter avtale med vår attføringskonsulent.
Get Adobe Reader

Read file
 Praksisplass for elever
Utskriftsvennlig versjon    
 

blank    
Spekter Pluss AS, Liavegen 10, 5132 Nyborg. Telefon: 400 27 800. E-Post: post@spekterpluss.no
blank