Rapportering av klageAktueltNavEquass
MELLOM   Om Spekter Pluss Kontakt Tiltak for arbeidssøker Arbeidsplassarenaer Produkter og tjenester Lenker
blank
blank
 
blank Om Spekter Pluss
       
  • Hvem er Spekter Pluss?
       
  • Bedriftens virkeområde
       
  • Økonomi
       
  • Våre overordnede verdier
       
  • Kvalitetssikrede velferdstjenester - eQuass
       
  • Personvernerklæring
blank          

slogan
blank
blank  

equass logo

Kvalitetssikrede velferdstjenester - eQuass

De ansatte i Spekter Pluss har sammen utviklet og implementert et kvalitetssystem basert på prinsippene i den europeiske kvalitetsstandarden European Quality Assurance for Social Services (eQuass). Dette er en virksomhetsmodell for kontinuerlig forbedring av bedriftens tjenester med målsetting om å framstå som en fremragende virksomhet i bransjen.


Klikk her for å komme til eQuass sin egen nettside:

www.equass.no


• Et gyldig, pålitelig og helhetlig sertifiseringssystem
• Sikrer et grunnivå av ytelse på alle nøkkelverdiene
• Sikrer kvalitet i tjenestene
• Et operasjonelt kvalitetssystem
• Europeisk anerkjennelse
• Et solid utgangspunkt for utvikling mot fremragende virksomhet.

Gjennom dokumentasjon kan Spekter Pluss vise hvordan bedriften forholder
seg til alle kriteriene i eQuass. Standarden er en sjekkliste. Organisasjonen
kan vise at rutiner og dokumentasjon er kjent av de ansatte og brukes i den
daglige driften, og at de ansatte har et eierforhold til rutinene. Vi har
kvalitetssikret våre velferdstjenester for å møte tiltaksdeltakernes og
kundens krav og slik at vi dekker egne behov.

• De som er på tiltak i bedriften sikres mulighet til å bedre sin livskvalitet
ved å delta i samfunnsbaserte aktiviteter
• Det offentlige støtteapparatet får trygghet for at vi leverer kvalitet i henhold
til kravene
• Bedriften sikrer at velferdstjenestene utvikles over tid og kan leveres i
henhold til behovet i samfunnet

Utskriftsvennlig versjon    
 

blank    
Spekter Pluss AS, Liavegen 10, 5132 Nyborg. Telefon: 400 27 800. E-Post: post@spekterpluss.no
blank