Rapportering av klageAktueltNavEquass
MELLOM   Om Spekter Pluss Kontakt Tiltak for arbeidssøker Arbeidsplassarenaer Produkter og tjenester Lenker
blank
blank
 
blank Om Spekter Pluss
       
  • Hvem er Spekter Pluss?
       
  • Bedriftens virkeområde
       
  • Økonomi
       
  • Våre overordnede verdier
       
  • Kvalitetssikrede velferdstjenester - eQuass
       
  • Personvernerklæring
blank          

slogan
blank
blank  

 
 
 

Bedriftens virkeområde

Hovedmålsettingen med virksomheten er å tilrettelegge arbeidsplasser for yrkeshemmede. Alle som arbeider i bedriften får delta i et fellesskap og får tilbud om meningsfulle arbeidsoppgaver. Vi avklarer også arbeidssøkerens mulighet til å få en ordinær jobb. Bedriftens veiledere bistår med kartlegging av den enkeltes kompetanse, ressurser og interesser. Gjennom kvalifisert opplæring, veiledning og arbeidstrening i et reelt produksjonsmiljø kan alle oppnå både personlig og yrkesmessig utvikling.

Spekter Pluss framstiller varer og tjenester for det ordinære bedriftsmarkedet. Gode rutiner og arbeidsprosesser sikrer høy kvalitet i produksjonen. Vi tilbyr mange ulike arbeidsoppgaver innen vaktmestertjenester, måindustri, pakke- og monteringsarbeid og kantinedrift. Vi framstår som konkurranse- og leveringsdyktige.

Arbeidsoppgavene i Spekter Pluss utføres i nært samarbeid med våre dyktige arbeidsledere og attføringskonsulenter. Arbeidsleder er arbeidssøkerens nærmeste overordnet. Alle får opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid som man må kjenne til på arbeidsplassen. Videre gis arbeidssøker en grundig innføring i hvilke rettigheter og plikter hun/han har i bedriften. Faste rutiner sikrer at alle får påvirkning på egen arbeidssituasjon og utvikling.

Det er en viktig målsetting at Spekter Pluss oppleves som en trivelig arbeidsplass. Vårt motto er å gi mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet.

Utskriftsvennlig versjon    
 

blank    
Spekter Pluss AS, Liavegen 10, 5132 Nyborg. Telefon: 400 27 800. E-Post: post@spekterpluss.no
blank