Rapportering av klageAktueltNavEquass
MELLOM   Om Spekter Pluss Kontakt Tiltak for arbeidssøker Arbeidsplassarenaer Produkter og tjenester Lenker
blank
blank
 
blank Tiltak for arbeidssøker
       
  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
       
  • Arbeidsforberedende trening (AFT)
       
  • Praksisplass for elever (PP)
       
  • Rapportering av klage
blank          

slogan
blank
blank  

Rapportering av klage

Skriftlige klager kan sendes elektronisk via skjemaet under eller brev. Eget skjema for rapportering av klage kan lastes ned og skrives ut her.

Send evt. klageskjemaet til :
Spekter Pluss
Liavegen 10
5132 Nyborg

Er det ønskelig kan en ansatt i bedriften bistå med å skrive klagen og påse at all nødvendig informasjon kommer med.

Behandling av klage
En klage behandles som hovedregel av den leder som har ansvar for det området som klagen omfatter. Om nødvendig videresendes den til leder på høyere nivå i bedriften.
Mottatte klager blir alltid tatt opp til drøfting i bedriftens ukentlige faglige samarbeidsmøte. Hvis klagen er av en slik karakter at det blir nødvendig å gjøre endringer i tiltaksdeltakers handlingsplan, eller hvis klager selv krever det, skal saken også tas opp i bedriftens Rådgivende utvalg.

Oppfølging av klage
Etter at klagen har blitt behandlet vil den som har klaget få skriftlig tilbakemelding. Alle klager blir loggført og inngår i en årlig evaluering med vurdering av forbedringstiltak for å styrke kvaliteten på bedriftens arbeid. Bedriftens ledelse har ansvar for klageregisteret og gir informasjon om det som fremkommer der.

Alle klager behandles og følges opp på en slik måte at det ikke går på bekostning av personvern og taushetsbelagt informasjon.

Klagen gjelder:

 
Forhold vedrørende selve arbeidet   
Forhold vedrørende trivsel   
Forhold vedrørende informasjon   
Forhold vedrørende støtte og oppfølging   
Forhold vedrørende involvering og medbestemmelse   
Forhold vedrørende samarbeid med kolleger/ arbeidsleder   
Forhold vedrørende mulighet for egenutvikling   


Beskriv din tilbakemelding nedenfor:

Avsender og adresse:

Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: Mobiltelefon: Brukest til å motta engangskode for bekreftelseSikkerhetskode: Skriv inn koden du ser i bildet

Utskriftsvennlig versjon    
 

blank    
Spekter Pluss AS, Liavegen 10, 5132 Nyborg. Telefon: 400 27 800. E-Post: post@spekterpluss.no
blank